Меню KDT

logo.JPG?_=1479720852

"№2 Мамлют орта мектебі" КММ
 • kz
 • ru
 • Мектеп мәзірі

  Вакансии

  Бос жұмыс орындарының тізімі

  • Логопед (конкурс)

   Талаптар:

   Лауазымдық міндеттері: 

   Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын орта білім беру ұйымының, оның ішінде арнаулы мектептердің (мектеп-интернаттардың) арнаулы педагогы үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес кемтар балалармен жеке, топтық және кіші топтық сабақтар (сабақтар) өткізеді;

   мүмкіндігі шектеулі балаларға арнайы педагогикалық тексеру жүргізеді және тәрбиеленушілердің ерекше білім алу қажеттіліктерін бағалауды жүзеге асырады;

   даму мүмкіндіктері шектеулі балалардың психофизикалық даму бұзылыстарын еңсеру үшін жеке оқу, Жеке-дамытушы, түзету-дамытушы бағдарламаларды әзірлейді және іске асырады және жеке (кіші топтық, топтық сабақтар)сабақтар өткізеді;

   мүмкіндігі шектеулі балаларға арнайы психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетеді;

   білім беру ұйымдарында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді жүзеге асырады;

   басқа педагогтермен және мамандармен өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді, білім беруде инклюзивтілік қағидатын іске асыруға ықпал етеді;

   басқа педагогтармен және мамандармен тығыз байланыста мүмкіндігі шектеулі балаларды дамыту және әлеуметтендіру жөніндегі қызметті жүзеге асырады;

   тәрбиешілерге, адамдардың (балалардың) ата-аналарына және өзге де заңды өкілдеріне оқыту мен тәрбиелеудің арнайы әдістері мен тәсілдерін қолдану жөнінде консультация береді;

   жеке тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының және үлгілік оқу бағдарламаларының талаптарына сәйкес оқытудың алуан түрлі нысандарын, білім беру технологияларын, тәсілдерін, әдістері мен құралдарын пайдаланады;

   психологиялық-медициналық-педагогикалық тексеру және консультация беру бағдарламаларын (психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар), түзету-дамыту бағдарламаларын (психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттері, оңалту орталықтары, аутизм орталықтары және басқа да орталықтар) іске асыратын арнайы білім беру ұйымдарының арнаулы педагогы Кемтар балаларға арнайы педагогикалық тексеру жүргізеді;

   ерекше білім беру қажеттіліктерін командалық бағалауды жүргізуге қатысады;

   психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттерінің, оңалту орталықтарының, аутизм орталықтарының арнайы педагогы білім беру ұйымының жоспары мен кестесі бойынша жеке, кіші топтық және топтық сабақтар өткізеді;

   жеке оқу, жеке-дамыту, түзету-дамыту бағдарламаларын әзірлейді және іске асырады және жеке (кіші топтық, топтық сабақтар)өткізеді;

   өзінің кәсіби құзыреттілігін арттырады;

   әдістемелік кеңестердің, әдістемелік бірлестіктердің, желілік қоғамдастықтардың отырыстарына қатысады;

   ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғаларға қоғамның толерантты қарым-қатынасын қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізеді;

   еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы қорғау қағидаларын сақтайды;

   тәрбие процесі кезеңінде балалардың өмірін, денсаулығын және құқықтарын қорғауды қамтамасыз етеді.

   Еңбекақы мөлшері мен шарттары: 5 күндік жұмыс аптасы, оқу жүктемесі: 1 ставка Лауазымдық жалақысы: жоғары педагогикалық білім – 109 мың 014 теңгеден. Жалақысы педагогикалық өтілі мен біліктілік санатына байланысты өзгеруі мүмкін.

   Үміткерге қойылатын жалпы біліктілік талаптары: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Педагог лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» 13.07.2009 ж. № 338 бұйрығының 3-тарауының 10-тармағының талаптары негізінде.

   Құжаттарды қабылдау мерзімі мен орны: 16.08.2022 жылдан бастап 24.08.2022 жылға дейін «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» КММ «Мамлют ауданының білім бөлімі» КММ «№2 Мамлют орта мектебі» мемлекеттік мекемесінің қабылдауында.

   Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адам хабарландыруда көрсетілген құжаттарды қабылдау мерзімінде келесі құжаттарды жолдайды: 

   1) осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, Конкурсқа қатысу туралы өтініш;   

    2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған электронды құжат (идентификация үшін);                                                    

   3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);                                                                                                                             4) Педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;                                                                                                            

   5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);                        

   6) "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген).                                                                                         

   7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама;                                                                  

    8) наркологиялық ұйымнан  анықтама;                                                               

    9)  Ұлттық біліктілік тестілеу сертификаты (бұдан әрі – ҰБТ) немесе педагог-модератордың, педагог-сарапшының, педагог-зерттеушінің, педагог-шебердің біліктілік санатының болуы туралы куәлік (болған жағдайда).             

   10) 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың толтырылған Бағалау парағы.

   Толық емес құжаттар пакеті ұсынылса, үміткерге конкурсқа қатысуға құжаттарды қабылдаудан бас тартылады.

   Функциональные обязанности:

    Специальный педагог организации среднего образования, реализующей учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, в том числе специальных школ (школ-интернатов), проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые занятия (уроки) с детьми с ограниченными возможностями в соответствии с типовыми учебными планами и программами;

   проводит специальное педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями и осуществляет оценку особых образовательных потребностей воспитанников;

   для преодоления нарушений психофизического развития у детей с ограниченными возможностями в развитии разрабатывает и реализует индивидуальные учебные, индивидуально-развивающие, коррекционно-развивающие программы и проводит индивидуальные (подгрупповые, групповые занятия);

   оказывает специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями;

   осуществляет психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в организациях образования;

   обеспечивает взаимодействие с другими педагогами и специалистами, способствует реализации принципа инклюзивности в образовании;

   в тесном контакте с другими педагогами и специалистами осуществляет деятельность по развитию и социализации детей с ограниченными возможностями;

   консультирует воспитателей, родителей лиц (детей) и иных законных представителей по применению специальных методов и приемов обучения и воспитания;

   способствует формированию общей культуры личности, использует разнообразные формы, образовательные технологии, приемы, методы и средства обучения в соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта образования и типовых учебных программ;

   специальный педагог специальных организаций образования, реализующие программы психолого-медико-педагогического обследования и консультирования (психолого-медико-педагогические консультации), коррекционно-развивающие программы (кабинеты психолого-педагогической коррекции, реабилитационные центры, аутизм-центры и другие центры) проводит специальное педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями;

   участвует в проведении командной оценки особых образовательных потребностей;

   специальный педагог кабинетов психолого-педагогической коррекции, реабилитационных центров, аутизм-центров проводит индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия по плану и расписанию организации образования;

   разрабатывает и реализует индивидуальные учебные, индивидуально-развивающие, коррекционно-развивающие программы и проводит индивидуальные (подгрупповые, групповые занятия);

   повышает свою профессиональную компетентность;

   участвует в заседаниях методических советов, методических объединений, сетевых сообществ;

   проводит работу по формированию толерантного отношения общества к лицам с особыми образовательными потребностями;

   соблюдает правила безопасности и охраны труда, противопожарной защиты;

   обеспечивает охрану жизни, здоровья и прав детей в период воспитательного процесса.

   Размер и условия оплаты труда: 5-дневная рабочая неделя, учебная нагрузка: 1 ставка. Заработная плата: высшее педагогическое образование  - от 109 тысяч 014 тенге. Заработная плата может меняться в зависимости от педагогического стажа и квалификационной категории.

   Общие квалификационные требования, предъявляемые к кандидату: на основании требований параграфа 10  Главы 3 приказа МОН  РК «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогов»  № 338 от 13.07.2009 г.

   Сроки и место приема документов: С 16.08.2022 г. по 24.08.2022 г. в приемной  КГУ «Мамлютская средняя школа № 2» КГУ «Отдел образования Мамлютского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

   Перечень документов: лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанных в объявлении, предоставляет услугополучателю следующие документы в электронном или  бумажном виде, согласно приказа Министра образования и науки Республики Казахстан  «Об утверждении правил назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования» от 21 февраля 2012 года       № 57:

   1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме (форма прилагается);

   2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

   3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);

   4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;

   5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

   6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

   7) справку с психоневрологической организации;

   8) справку с наркологической организации;

   9) сертификат Национального квалификационного тестирования (далее - НКТ) или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора, педагога-эксперта, педагога-исследователя, педагога-мастера (при наличии);

   10) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме (форма прилагается).

   При предоставлении неполного пакета документов, кандидату отказывается в приеме документов на участие в конкурсе.

   Скачать


   Қосылған күні:

   15.08.2022
  • Педагог-психолог (конкурс)

   Талаптар:

   Лауазымдық міндеттері: 

   оқушылардың психологиялық және әлеуметтік әл-ауқатын қамтамасыз етуге және қалыпқа келтіруге, олардың әртүрлі өмірлік жағдайларда әлеуметтік-психологиялық бейімделу қабілетін дамытуға, сондай-ақ кәсіби өзін-өзі анықтау мәселелерінде көмек көрсетуге бағытталған қызметті жүзеге асырады;

   білім алушылардың, тәрбиеленушілердің, педагог қызметкерлердің және оқушылардың немесе оларды алмастыратын адамдардың ата-аналарының психологиялық мәдениетін қалыптастырады;

   инклюзивтілік қағидатын іске асыруға жәрдемдеседі және білім беру процесіне қатысушылардың барлығының мінез-құлқының толерантты мәдениетін қамтамасыз етеді;

   буллингтің, өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу бойынша жұмыс жүргізеді;

   білім алушылар, тәрбиеленушілер, педагогтар және басқа да қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, Академиялық адалдық қағидаттарын бойына сіңіреді;

   әр түрлі бағыттағы және бағыттағы психологиялық диагностиканы жүргізеді, оқыту, тұлғалық даму және мінез-құлық проблемаларын уақтылы анықтайды, психологиялық қорытынды жасайды;

   ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалауға қатысады және оның негізінде оқушылардың жеке ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, дамыту бағдарламаларын, сондай-ақ педагог-ассистенттің іске асыруы үшін балалардағы проблемалық мінез-құлықты жеңу бағдарламаларын әзірлейді;

   әртүрлі психологиялық проблемалары бар балаларға, оның ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға консультациялар, жеке, кіші топтық және топтық дамыту сабақтары нысанында психологиялық көмек көрсетеді;

   дарынды оқушыларды психологиялық қолдауды жүзеге асырады;

   ата-аналарға, педагогтерге, мамандарға, нақты психологиялық мәселелерді шешуде консультациялық көмек көрсетеді;

   педагогикалық ұжымға, сондай-ақ оқушылардың жеке және әлеуметтік даму проблемалары бойынша оқушылардың немесе оларды алмастыратын адамдардың ата-аналарына ұсынымдар әзірлеу мақсатында зерттеу жұмыстарының материалдары бойынша психологиялық талдауды жүзеге асырады;

   белгіленген нысан бойынша құжаттаманы жүргізеді, педагогикалық, әдістемелік кеңестердің жұмысына, ата-аналар жиналыстарын, сауықтыру, тәрбиелеу және білім беру ұйымының жұмыс жоспарында көзделген басқа да іс-шараларды өткізу жөніндегі жұмысқа қатысады;

   кәсіби құзыреттілікті арттырады, мектеп жасындағы балалармен психологиялық жұмыстың заманауи әдістері мен технологияларын қолданады;

   баланың құқықтарын қорғау жөніндегі конвенцияға сәйкес жеке адамның құқықтарын қорғауға жәрдемдеседі;

   балалардың өмірін, денсаулығын және құқықтарын қорғауды қамтамасыз етеді, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы қорғау қағидаларын сақтайды;

   білім алушылар, тәрбиеленушілер, педагогтар және басқа да қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, академиялық адалдық қағидаттарын бойына сіңіреді.

   Еңбекақы мөлшері мен шарттары: 5 күндік жұмыс аптасы, оқу жүктемесі: 1 ставка Лауазымдық жалақысы: жоғары педагогикалық білім – 126 мың 975 теңгеден.Жалақысы педагогикалық өтілі мен біліктілік санатына байланысты өзгеруі мүмкін.

   Үміткерге қойылатын жалпы біліктілік талаптары: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Педагог лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» 13.07.2009 ж. № 338 бұйрығының 3-тарауының 9-тармағының талаптары негізінде.

   Құжаттарды қабылдау мерзімі мен орны: 16.08.2022 жылдан бастап 24.08.2022 жылға дейін «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» КММ «Мамлют ауданының білім бөлімі» КММ «№2 Мамлют орта мектебі» мемлекеттік мекемесінің қабылдауында.

   Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адам хабарландыруда көрсетілген құжаттарды қабылдау мерзімінде келесі құжаттарды жолдайды: 

   1) осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, Конкурсқа қатысу туралы өтініш;   

    2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған электронды құжат (идентификация үшін);                                                    

   3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);                                                                                                                             4) Педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;                                                                                                            

   5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);                         

   6) "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген).                                                                                         

   7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама;                                                                  

    8) наркологиялық ұйымнан  анықтама;                                                               

    9)  Ұлттық біліктілік тестілеу сертификаты (бұдан әрі – ҰБТ) немесе педагог-модератордың, педагог-сарапшының, педагог-зерттеушінің, педагог-шебердің біліктілік санатының болуы туралы куәлік (болған жағдайда).             

   10) 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың толтырылған Бағалау парағы.

   Толық емес құжаттар пакеті ұсынылса, үміткерге конкурсқа қатысуға құжаттарды қабылдаудан бас тартылады.

   Функциональные обязанности:

    осуществляет деятельность, направленную на обеспечение и нормализацию психологического и социального благополучия учащихся, развитие у них способности к социально-психологической адаптации в различных жизненных ситуациях, а также оказания помощи в вопросах профессионального самоопределения;

   формирует психологическую культуру обучающихся, воспитанников, педагогических работников и родителей учащихся или лиц, их заменяющих;

   содействует реализации принципа инклюзивности и обеспечивает толерантную культуру поведения всех участников образовательного процесса;

   проводит работу по профилактике буллинга, суицидов;

   прививает антикоррупционную культуру, принципы академической честности среди обучающихся, воспитанников, педагогов и других работников;

   проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения, своевременно выявляет проблемы обучения, личностного развития и поведения, составляет психологическое заключение;

   участвует в оценке особых образовательных потребностей и разрабатывает на ее основе развивающие программы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей учащихся, а также программы по преодолению проблемного поведения у детей для реализации ее педагогом-ассистентом;

   оказывает психологическую помощь детям с различными психологическими проблемами, в том числе детям с особыми образовательными потребностями в форме консультаций, индивидуальных, подгрупповых и групповых развивающих занятий;

   осуществляет психологическую поддержку одаренных обучающихся;

   оказывает консультативную помощь родителям, учителям, специалистам, в решении конкретных психологических проблем;

   осуществляет психологический анализ по материалам исследовательских работ с целью разработки рекомендаций педагогическому коллективу, а также родителям учащихся или лиц, их заменяющих по проблемам личностного и социального развития обучающихся;

   ведет документацию по установленной форме, принимает участие в работе педагогических, методических советов, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных в плане работы организации образования;

   повышает профессиональную компетентность, применяет современные методы и технологии психологической работы с детьми школьного возраста;

   содействует охране прав личности в соответствии с конвенцией по охране прав ребенка;

   обеспечивает охрану жизни, здоровья и прав детей, соблюдает правила безопасности и охраны труда, противопожарной защиты;

   прививает антикоррупционную культуру, принципы академической честности среди обучающихся, воспитанников, педагогов и других работников..

   Размер и условия оплаты труда: 5-дневная рабочая неделя, учебная нагрузка: 1 ставка. Заработная плата: высшее педагогическое образование  - от 126 тысячи 975 тенге.Заработная плата может меняться в зависимости от педагогического стажа и квалификационной категории.

   Общие квалификационные требования, предъявляемые к кандидату: на основании требований параграфа 9  Главы 3 приказа МОН  РК «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогов»  № 338 от 13.07.2009 г.

   Сроки и место приема документов: С 16.08.2022 г. по 24.08.2022 г. в приемной  КГУ «Мамлютская средняя школа № 2» КГУ «Отдел образования Мамлютского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

   Перечень документов: лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанных в объявлении, предоставляет услугополучателю следующие документы в электронном или  бумажном виде, согласно приказа Министра образования и науки Республики Казахстан  «Об утверждении правил назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования» от 21 февраля 2012 года       № 57:

   1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме (форма прилагается);

   2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

   3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);

   4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;

   5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

   6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

   7) справку с психоневрологической организации;

   8) справку с наркологической организации;

   9) сертификат Национального квалификационного тестирования (далее - НКТ) или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора, педагога-эксперта, педагога-исследователя, педагога-мастера (при наличии);

   10) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме (форма прилагается).

   При предоставлении неполного пакета документов, кандидату отказывается в приеме документов на участие в конкурсе.

   Скачать


   Қосылған күні:

   15.08.2022
  • Учитель казахского языка и литературы (конкурс)

   Талаптар:

   Лауазымдық міндеттері: 

   мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес оқытылатын пәннің ерекшелігін ескере отырып, білім алушыларды оқытуды және тәрбиелеуді жүзеге асырады;

   білім алушы мен тәрбиеленуші тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға және оны әлеуметтендіруге ықпал етеді, білім алушылардың жеке қабілеттерін анықтайды және дамытуға жәрдемдеседі;

   білім алушыда педагогқа құрметпен қарауға тәрбиелейді, педагогтың аты мен әкесінің аты бойынша сыпайы қарым-қатынас немесе "учитель/мұғалім" тікелей қарым-қатынас арқылы қарым-қатынастың іскерлік стилі мен сөйлеу этикетін сақтауға үйретеді;

   білім алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, оқытудың жаңа тәсілдерін, тиімді нысандарын, әдістері мен құралдарын қолданады;

   пәндер бойынша қысқа мерзімді және орта мерзімді (күнтізбелік-тақырыптық) жоспарлар, бөлім үшін жиынтық бағалау және тоқсан үшін жиынтық бағалау үшін тапсырмалар жасайды;

   бөлім бойынша жиынтық бағалауды және тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу қорытындысы бойынша талдау жүргізеді;

   журналдарды (қағаз немесе электрондық)толтырады;

   оқу үрдісінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданады;

   оқу процесінде қарапайым бағдарламалық қамтамасыз етуді және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қосымшаларын пайдаланады;

   білім алушылар мен тәрбиеленушілердің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көзделген деңгейден төмен емес тұлғалық, Жүйелік-қызметтік, пәндік нәтижелерге қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

   оқу бағдарламаларын, оның ішінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушыларға арналған бағдарламаларды әзірлеуге және орындауға қатысады, оқу жоспарына және оқу процесінің кестесіне сәйкес олардың толық көлемде іске асырылуын қамтамасыз етеді;

   білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жеке қабілеттерін, қызығушылықтарын және бейімділіктерін зерделейді;

   инклюзивті білім беру үшін жағдай жасайды;

   ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушының жеке қажеттіліктерін ескере отырып, оқу бағдарламаларын бейімдейді;

   арнайы білім беру ұйымдарында оқытылатын пәннің ерекшелігін ескере отырып, дамудағы ауытқуларды барынша еңсеруге бағытталған білім алушыларды, тәрбиеленушілерді оқыту және тәрбиелеу бойынша жұмысты жүзеге асырады;

   интерактивті оқу материалдары мен цифрлық білім беру ресурстарын пайдалана отырып, қашықтықтан оқыту режимінде сабақтар ұйымдастырады;

   әдістемелік бірлестіктердің, мұғалімдер қауымдастығының, әдістемелік, педагогикалық кеңестердің, желілік қоғамдастықтардың отырыстарына қатысады;

   ата-аналарға арналған педагогикалық консилиумдарға қатысады;

   ата-аналарға кеңес береді;

   кәсіби құзыреттілікті арттырады;

   еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы қорғау қағидаларын сақтайды;

   білім беру процесі кезеңінде білім алушылардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді;

   ата-аналармен немесе олардың орнындағы адамдармен ынтымақтастықты жүзеге асырады;

   тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен құжаттарды толтырады;

   білім алушылар мен тәрбиеленушілер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, Академиялық адалдық қағидаттарын бойына сіңіреді.

   Еңбекақы мөлшері мен шарттары: 5 күндік жұмыс аптасы, оқу жүктемесі: аптасына 16 сағат. Лауазымдық жалақысы: жоғары педагогикалық білім – 126 мың 975 теңгеден.Жалақысы педагогикалық өтілі мен біліктілік санатына байланысты өзгеруі мүмкін.

   Үміткерге қойылатын жалпы біліктілік талаптары: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Педагог лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» 13.07.2009 ж. № 338 бұйрығының 3-тарауының 7-тармағының талаптары негізінде.

   Құжаттарды қабылдау мерзімі мен орны: 16.08.2022 жылдан бастап 24.08.2022 жылға дейін «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» КММ «Мамлют ауданының білім бөлімі» КММ «№2 Мамлют орта мектебі» мемлекеттік мекемесінің қабылдауында.

   Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адам хабарландыруда көрсетілген құжаттарды қабылдау мерзімінде келесі құжаттарды жолдайды: 

   1) осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, Конкурсқа қатысу туралы өтініш;   

    2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған электронды құжат (идентификация үшін);                                                    

   3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);                                                                                                                             4) Педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;                                                                                                            

   5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);                        

   6) "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген).                                                                                        

   7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама;                                                                  

    8) наркологиялық ұйымнан  анықтама;                                                               

    9)  Ұлттық біліктілік тестілеу сертификаты (бұдан әрі – ҰБТ) немесе педагог-модератордың, педагог-сарапшының, педагог-зерттеушінің, педагог-шебердің біліктілік санатының болуы туралы куәлік (болған жағдайда).             

   10) 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың толтырылған Бағалау парағы.

   Толық емес құжаттар пакеті ұсынылса, үміткерге конкурсқа қатысуға құжаттарды қабылдаудан бас тартылады.

   Функциональные обязанности:

    осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета, в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования;

   способствует формированию общей культуры личности обучающегося и воспитанника и его социализации, выявляет и содействует развитию индивидуальных способностей обучающихся;

   воспитывает в обучающемся уважительное отношение к педагогу, учит соблюдать деловой стиль отношения и речевой этикет путем вежливого обращения по имени и отчеству педагога или прямого обращения "учитель/мұғалім"

    использует новые подходы, эффективные формы, методы и средства обучения с учетом индивидуальных потребностей обучающихся;

   составляет краткосрочные и среднесрочные (календарно-тематические) планы по предметам, задания для суммативного оценивания за раздел и суммативного оценивания за четверть;

   проводит анализ по итогам проведения суммативного оценивания за раздел и суммативного оценивания за четверть с комментариями;

   заполняет журналы (бумажные или электронные);

    обеспечивает достижение личностных, системно-деятельностных, предметных результатов обучающимися и воспитанниками не ниже уровня, предусмотренного государственным общеобязательным стандартом образования;

    участвует в разработке и выполнении учебных программ, в том числе программ для обучающихся с особыми образовательными потребностями, обеспечивает реализацию их в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;

   изучает индивидуальные способности, интересы и склонности обучающихся, воспитанников;

    создает условия для инклюзивного образования;

   адаптирует учебные программы с учетом индивидуальной потребности обучающегося с особыми образовательными потребностями;

    в специальных образовательных организациях осуществляет работу по обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, направленную на максимальное преодоление отклонений в развитии с учетом специфики преподаваемого предмета;

   организовывает занятия в дистанционном режиме с использованием интерактивных учебных материалов и цифровых образовательных ресурсов;

    участвует в заседаниях методических объединений, ассоциации учителей, методических, педагогических советов, сетевых сообществ;

   участвует в педагогических консилиумах для родителей;

   консультирует родителей;

   повышает профессиональную компетентность;

   соблюдает правила безопасности и охраны труда, противопожарной защиты;

   обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса;

   осуществляет сотрудничество с родителями или лицами, их заменяющими;

   заполняет документы, перечень которых утвержден уполномоченным органом в области образования;

   прививает антикоррупционную культуру, принципы академической честности среди обучающихся и воспитанников.

   Размер и условия оплаты труда: 5-дневная рабочая неделя, учебная нагрузка: 16 часов в неделю. Заработная плата: высшее педагогическое образование  - от 126 тысячи 975 тенге.Заработная плата может меняться в зависимости от педагогического стажа и квалификационной категории.

   Общие квалификационные требования, предъявляемые к кандидату: на основании требований параграфа 7  Главы 3 приказа МОН  РК «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогов»  № 338 от 13.07.2009 г.

   Сроки и место приема документов: С 16.08.2022 г. по 24.08.2022 г. в приемной  КГУ «Мамлютская средняя школа № 2» КГУ «Отдел образования Мамлютского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

   Перечень документов: лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанных в объявлении, предоставляет услугополучателю следующие документы в электронном или  бумажном виде, согласно приказа Министра образования и науки Республики Казахстан  «Об утверждении правил назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования» от 21 февраля 2012 года       № 57:

   1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме (форма прилагается);

   2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

   3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);

   4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;

   5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

   6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

   7) справку с психоневрологической организации;

   8) справку с наркологической организации;

   9) сертификат Национального квалификационного тестирования (далее - НКТ) или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора, педагога-эксперта, педагога-исследователя, педагога-мастера (при наличии);

   10) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме (форма прилагается).

   При предоставлении неполного пакета документов, кандидату отказывается в приеме документов на участие в конкурсе.

   Скачать


   Қосылған күні:

   15.08.2022
  • Учитель начальной военной и технологической подготовки (конкурс)

   Талаптар:

   Лауазымдық міндеттері: 

   білім алушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

   оқу бағдарламаларын, оқу-әдістемелік кешендерді әзірлейді; оқу кабинетін жабдықтауға және жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтайды;

   басшының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарымен, сынып жетекшілерімен (топ жетекшілерімен) бірлесіп, оқу жылына арналған әскери-патриоттық жұмыс жоспарын әзірлейді, оның орындалуын қамтамасыз етеді және оқу полигонының жұмысын үйлестіреді;

   білім беру ұйымдарының бастапқы әскери даярлық кабинеттерінің және (немесе) полигондарының материалдық базасын дамыту және нығайту, жабдықтар мен құрал-саймандардың сақталуы, санитариялық-гигиеналық талаптардың сақталуы бойынша шаралар қабылдайды;

   әскери іс негіздерін зерделеу бойынша үйірмелерге, әскери іс негіздерін зерделеу бойынша әскери-патриоттық клубқа басшылық етеді, төтенше жағдайлардағы іс-қимылдар бойынша практикалық сабақтар мен жаттығулар өткізеді;

   әскерге шақыру жасына дейінгілерді әскери есепке қою жөніндегі алдын ала жұмысты ұйымдастырады;

   білім беру ұйымдарында азаматтық қорғаныс бойынша сабақтар өткізеді, қысылтаяң жағдайларда әрекет ету бойынша іс - шараларды пысықтайды, қорғаныс құрылыстарының, қысылтаяң жағдайларда азаматтық қорғаныс бойынша жеке қорғаныс құралдарының әзірлігін қамтамасыз етеді;

   оқу-тәрбие үдерісінде қауіпсіздік шараларын сақтайды;

   білім алушылар мен тәрбиеленушілер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, Академиялық адалдық қағидаттарын бойына сіңіреді.

   Еңбекақы мөлшері мен шарттары: 5 күндік жұмыс аптасы, оқу жүктемесі: 1 ставка Лауазымдық жалақысы: жоғары педагогикалық білім – 126 мың 975 теңгеден.Жалақысы педагогикалық өтілі мен біліктілік санатына байланысты өзгеруі мүмкін.

   Үміткерге қойылатын жалпы біліктілік талаптары: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Педагог лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» 13.07.2009 ж. № 338 бұйрығының 3-тарауының 8-тармағының талаптары негізінде.

   Құжаттарды қабылдау мерзімі мен орны: 16.08.2022 жылдан бастап 24.08.2022 жылға дейін «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» КММ «Мамлют ауданының білім бөлімі» КММ «№2 Мамлют орта мектебі» мемлекеттік мекемесінің қабылдауында.

   Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адам хабарландыруда көрсетілген құжаттарды қабылдау мерзімінде келесі құжаттарды жолдайды: 

   1) осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, Конкурсқа қатысу туралы өтініш;   

    2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған электронды құжат (идентификация үшін);                                                    

   3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);                                                                                                                             4) Педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;                                                                                                            

   5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);                        

   6) "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген).                                                                                         

   7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама;                                                                  

    8) наркологиялық ұйымнан  анықтама;                                                                

    9)  Ұлттық біліктілік тестілеу сертификаты (бұдан әрі – ҰБТ) немесе педагог-модератордың, педагог-сарапшының, педагог-зерттеушінің, педагог-шебердің біліктілік санатының болуы туралы куәлік (болған жағдайда).              

   10) 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың толтырылған Бағалау парағы.

   Толық емес құжаттар пакеті ұсынылса, үміткерге конкурсқа қатысуға құжаттарды қабылдаудан бас тартылады.

   Функциональные обязанности:

         организует работу по военно-патриотическому воспитанию обучающихся;

         разрабатывает учебные программы, учебно-методические комплексы;

         соблюдает требования к оснащению и оборудованию учебного кабинета;

         совместно с заместителем руководителя по воспитательной работе, классными руководителями (руководителями групп) разрабатывает план военно-патриотической работы на учебный год, обеспечивает его выполнение и координирует работу учебного полигона;

         принимает меры по развитию и укреплению материальной базы кабинетов и (или) полигонов начальной военной подготовки организации образования, сохранности оборудования и инвентаря, соблюдения санитарно-гигиенических требований;

         руководит кружками по изучению основ военного дела, военно-патриотическим клубом по изучению основ военного дела, проводит практические занятия и тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях;

         организует предварительную работу по постановке на воинский учет допризывников;

         проводит занятия по гражданской обороне в организациях образования, отрабатывает мероприятия по действию в экстремальных ситуациях, обеспечивает готовность защитных сооружений, индивидуальных средств защиты по гражданской обороне в экстремальных ситуациях;

         соблюдает меры безопасности в учебно-воспитательном процессе;

          прививает антикоррупционную культуру, принципы академической честности среди обучающихся, воспитанников.

   Размер и условия оплаты труда: 5-дневная рабочая неделя, учебная нагрузка: 1 ставка. Заработная плата: высшее педагогическое образование  - от 126 тысячи 975 тенге.Заработная плата может меняться в зависимости от педагогического стажа и квалификационной категории.

   Общие квалификационные требования, предъявляемые к кандидату: на основании требований параграфа 8  Главы 3 приказа МОН  РК «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогов»  № 338 от 13.07.2009 г.

   Сроки и место приема документов: С 16.08.2022 г. по 24.08.2022 г. в приемной  КГУ «Мамлютская средняя школа № 2» КГУ «Отдел образования Мамлютского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

   Перечень документов: лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанных в объявлении, предоставляет услугополучателю следующие документы в электронном или  бумажном виде, согласно приказа Министра образования и науки Республики Казахстан  «Об утверждении правил назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования» от 21 февраля 2012 года       № 57:

   1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме (форма прилагается);

   2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

   3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);

   4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;

   5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

   6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

   7) справку с психоневрологической организации;

   8) справку с наркологической организации;

   9) сертификат Национального квалификационного тестирования (далее - НКТ) или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора, педагога-эксперта, педагога-исследователя, педагога-мастера (при наличии);

   10) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме (форма прилагается).

   При предоставлении неполного пакета документов, кандидату отказывается в приеме документов на участие в конкурсе.

   Скачать


   Қосылған күні:

   15.08.2022
  Орналастырылған мұнда бос жұмыс орындары, сондай-ақ осы сайтында қол жетімді agartu.kz

  Резюме қалдыру

  Резюме

  Послание
  Президента

  prez_img.png?_=1614742354

  Полезные ссылки